Política ambiental

NIZATOUR, S.L., empresa dedicada al lloguer i explotació de vehicles amb conductor per al transport de viatgers per carretera, davant d’un mercat cada cop més sensibilitzat per la Qualitat i el Medi Ambient, assumeix el repte d’implantar una política de gestió i millora contínua tant Ambiental com de la Qualitat al servei que presta al Client.

Per aquest motiu, adopta, a tots els nivells de la pròpia organització, el Sistema de Gestió Ambiental i de la Qualitat derivat de l’aplicació de les normes internacionals ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015 i declara obligatori el seu compliment. La Direcció assumeix el compromís de protecció del medi ambient i de prevenció i de disminució de la contaminació. Igualment, NIZATOUR, S.L. es compromet a donar suport a aquesta Política Ambiental i de la Qualitat, proporcionant tots els elements físics necessaris i els recursos que calguin per motivar i formar el propi personal que és, en definitiva, qui pot garantir una correcta aplicació de la Norma esmentada.

NIZATOUR, S.L. es compromet a complir tots els requisits, ja siguin del Client com legals o reglamentaris aplicables. Es pretén, com a objectiu final, posar a disposició dels Clients un servei que compleixi els estàndards reconeguts més exigents per definir-lo i en unes condicions que siguin de la seva completa satisfacció, condicions ambdues imprescindibles per assegurar la viabilitat de l’Empresa en el futur.

Molins de Rei, 19 de novembre de 2020